WINNEN DOE JE MET:

Job Kok

Het verhaal.

Jong ventje erft een iets te grote camera, gaat op jacht, leert zelf ontwikkelen en afdrukken. Blijft een leven lang in de ban van het vinden en schieten van beelden. Van het noeste handwerk in den beginne tot nu in het digitale tijdsgewricht.

Job Kok, specifiek mensenfotograaf, maker van niet alledaagse portretten. De foto’s spreken voor zich en tonen een breed spectrum aan stemmingen en gevoelens. Soms ontroerend of humoristisch, dan weer schurend of vervreemdend. Maar altijd prikkelend, met ruimte voor persoonlijke beleving van de kijker. 

www.jobkokfotografie.nl

Drie artprints die de unieke kracht van architect Ben van Berkel weergeven.

Twee artprints die haarscherp vakmanschap weergeven.

In het prachtige lijnenspel gaat de man...